Pomáháme ostatním k úsměvu

Pomáhejte s námi pacientům s onkologickým onemocněním.

Jsme nadační fond věnovaný všem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci v důsledku onkologického onemocnění.

Naším posláním je pomoci zúčastněným nalézt všechny informace, možnosti podpory a zorientovat se v celé situaci. Nadační fond založili manželé Abelovi na základě vlastní trpké zkušenosti s osteosarkomem u jejich syna Kryštofa. Při boji o záchranu synova života sami zjistili, jak nekoordinovaná je nelékařská pomoc – od psychické až po ekonomickou.

Jsme tu pro to, abychom se pokusili provést vás touto nelehkou cestou a podělili se s vámi o naše obsáhlé zkušenosti.

Naše služby poskytujeme zdarma.

Vaše dary pomáhají

V roce 2022 jsme obsloužili 215 klientů, kteří vyhledali naši pomoc. Zajišťovali jsme pro ně finanční podporu, psychologickou pomoc, vhodné lékaře či zdravotní pojišťovny. Poskytli jsme 985 konzultací, které klientům usnadnily život a pomohly jim zorientovat se v situaci. Najezdili jsme za nimi 32.500 km.

"Velmi si vážíme spolupráce s Nadačním fondem Úsměv nejen pro Kryštofa, protože plní důležitou roli v situacích, kde my jako pacientská organizace ani jako sociální služba nemůžeme pomoci. Jedná se zejména o klienty v hmotné nouzi s potřebami doplatku zdravotní i ošetřovatelské pomoci. Možnosti odborného sociálního v podobě odvolacích a námitkových řízení nebo zmírnění tvrdosti zákona jsou zdlouhavé a mnohdy i přes veškerou argumentaci neúspěšné. Zbývá tedy pouze přímá finanční podpora klienta, kterou může poskytnout nadační fond a tím zajistit důstojnou paliativní péči a závěr života onkologicky nemocného. To jsme si ověřili u naší společné klientky paní Jany. NF Úsměv nejen pro Kryštofa díky individualizované finanční podpoře a osobnímu nasazení zajistil kvalitní péči ženě, která propadla systémem. Jejich role je v tuto chvíli nezastupitelná a jedinečná v oblasti pomoci onkologicky nemocným v těžké finanční situaci." Šárka Slavíková, Amelie z.s.

"Úsměv nejen pro Kryštofa předčil všechna naše očekávání. A to jsme očekávali hodně, protože Marie s Tiborem mají vedle velmi silného, hlubokého a smutného životního příběhu obrovské schopnosti a zkušenosti z podnikání a světa velkého byznysu. Podpořili jsme je, protože jsme tušili, že dokážou pomoci mnoha lidem tam, kde to stát nebo jiné instituce nedokážou. A dnes vidíme, že se naše důvěra mnohonásobně vyplatila, pomoc, kterou poskytují lidem je reálná a přichází v nejdůležitější okamžiky a předchází tak zbytečnému utrpení lidí, kteří procházejí tak těžkým obdobím onkologických onemocnění. Těšíme se na to, co ještě všechno spolu Marie a Tibor dokážou a budeme v jejich podpoře pokračovat." Martin Jotov

"Jako univerzitní spin-off společnost, které se podařilo v roce 2021 díky práci českých vědců z Univerzity Karlovy profitovat na PCR testování, jsme se rozhodli vrátit finanční prostředky zpět tam, kde jsou potřeba. Tam, kde pomáhají lidem v nesnázích a v těžkých životních situacích. NF Úsměv nejen pro Kryštofa byl pro nás hned po první schůzce jasnou volbou. Marie a Tibor nás přesvědčili, že finance vložené do jejich rukou pomohou tam, kde rakovina zasáhla. Ať už se jedná o radu, vyslechnutí těžkého příběhu či poskytnutí financí, jsou to lidé, kteří vědí, co nemocní a jejich rodiny prožívají a dokážou jim efektivně a s láskou pomoci." Michal Pohludka, GeneSpector s.r.o.

"Jako Nadační fond Lidé lidem si pečlivě vybíráme organizace, které podporujeme. Našim cílem je naučit komunikovat a tím je podpořit v jejich dlouhodobém fungování, aby si zajistili stabilitu a kredibilitu pro své dárce. Maruška s Tiborem nás velmi rychle přesvědčili o tom, že naši pomoc nejen potřebují, ale že ji do poslední kapky využijí s neskutečnou pokorou. Byli připraveni naslouchat, učit se, využít rady a možnosti rozvoje a stali se našimi partnery v komunikaci. A za to si jich velmi vážíme." Lucie Budinová, Nadační fond Lidé lidem

"Pravidelně na konci roku přispíváme na dobročinné účely. Snažíme se vybírat takové projekty, které nás osloví a zveme je, aby se nám představili. Každý kolega pak sám za sebe rozhoduje, jakou částku kterému projektu přispěje. Projekt Úsměv nejen pro Kryštofa jsem kolegům představil já. Následovala prezentace u nás ve firmě a výsledkem bylo, že po daru pro Ukrajinu a pomoc kolegovi to byl nejúspěšnější projekt v rámci loňského roku." Pavel Pola, Etnetera Activate a.s.

Pomoci můžete také jednoduše kliknutím níže:

 

Číslo nadačního účtu:
297595411/0300 (v CZK)

IBAN CZ43 0300 0000 0002 9759 5411
BIC/SWIFT CEKOCZPP

Nakládání s veškerými dary a příspěvky se řídí platnou legislativou.
Děkujeme všem za podporu!

Odečet daru z daní

Fyzické osoby

(podle §15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Celkově lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Právnické osoby

(podle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. Celkově lze odečíst nejvýše 10% z již sníženého základu daně.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

JAK ZÍSKAT POTVRZENÍ O DARU?

Na základě vaší žádosti vám ho vystavíme.