Jak a kde si během léčby zajistit chod běžného života?

Váš zdravotní stav je to hlavní. Přesto dál hlídejte také ekonomické a praktické zajištění vašeho běžného života. Energie ve vašem bytě a další závazky se samy nezaplatí. Jak a kde tyto záležitosti řešit?

Pomáháme ostatním k úsměvu

Nechte si pomoci

Nemocný člověk je pod velkým psychickým tlakem a řeší najednou spoustu neobvyklých a nepříjemných situací. Proto je možné, že na věci týkající se běžného života zapomene.

Z tohoto důvodu je dobré, abyste vaši situaci komunikovali se svými blízkými. Mohou vám pomoci nejen s informacemi a organizačními záležitostmi, ale také s poskytnutím potřebné psychické podpory.

Pokud si nejste jistí, že jste vše správně zařídili, kontaktujte nás. Můžeme vám pomoci.

Sociální dávky a podpora

Jaké jsou typy podpor?

Podporu můžeme rozdělit do několika skupin:

Ošetřování

Tento typ podpory obvykle vystavuje praktický lékař nebo onkolog.

  • Při ošetřování člena rodiny - vystavuje lékař (onkolog) nejdéle na 9 kalendářních dnů.

  • Dlouhodobé ošetřovné - vzniká na něj nárok v případě dávky nemocenského pojištění, zhoršení zdravotního stavu ošetřovaného, hospitalizace alespoň na 4 dny v nemocnici a další.

    Žádost o příspěvek na péči

Bydlení

Tento typ podpory obvykle vystavuje praktický lékař nebo onkolog.

Finanční živobytí

Jedná se o invalidní důchod, který vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Hodnotí se pokles pracovní neschopnosti.

Žádost o příspěvek na živobytí

Ulehčení situace

Dopravu do/ze zdravotnického zařízení posuzuje ošetřující lékař, který potvrdí náhradu cestovních nákladů. Zeptejte se ho na to, je to velká pomoc.

Pracovní neschopnost

Dávku nemocenského pojištění obvykle vystavuje praktický lékař dle doporučení onkologa. V případě zaměstnance ji od 1. do 14. kalendářního dne vyplácí zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ a přispíváte si na pracovní neschopnost, dávku vám od 15. dne do konce neschopnosti (maximálně však 380 kalendářních dnů) vyplácí OSSZ.

Rodina

Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s nezaopatřenými dětmi v těžké životní situaci, kdy se rodič nebo dítě potýká se závažným onemocněním. Po zaslání vyplněného formuláře (viz níže) a předložení potřebných dokumentů, které vám Dobrý anděl potvrdí, může rodina od následujícího měsíce dostávat částku až 7 000 Kč v běžném období a v předvánočním čase částku až 10 000 Kč. Tato suma je odvozená od celkového množství peněz, které poskytnou dárci = dobří andělé.

Kontaktní formulář a podrobnosti o podmínkách zde.

Pokud byste potřebovali pomoci, jsme tady pro vás.

Na koho se obrátit dál?

Pokud by pro vás bylo náročné vyznat se v nabídce podpory, obrátit se můžete na největší specialisty v této oblasti – společnost Amelie, z.s. Pro vaši lepší orientaci přikládáme odkazy na všechny její aktuální brožury:

Kontaktovat také můžete přímo nás. Rádi vám se vším pomůžeme.

Máte zájem nebo potřebujete
naše osobní poradenství?

Zanechte nám svůj dotaz nebo prosbu o kontakt a my Vám nejpozději následující pracovní den odpovíme. Naše služby poskytujeme zdarma.