Důležitá doporučení pro onkologického pacienta

Pod stresem, který je často spojen s diagnózou a léčbou, pacient zapomíná, na co všechno má právo. Proto věříme, že vám následující doporučení onkologického pacienta sepsané Českou onkologickou společností České lékařské společnosti J. E. Purkyně doplněné a obohacené o naše zkušenosti pomůže.

Pomáháme ostatním k úsměvu

Doporučení pro onkologického pacienta

 • Abyste se mohli stát aktivním partnerem v medicínském rozhodování, měli byste získat dost informací a porozumět podstatě nemoci a jejího léčení. Ptejte se svého lékaře na vše, co potřebujete vědět. Vy se rozhodujete. Lékař navrhuje léčbu.

 • Zjistěte si fakta o své nemoci a vašich možných vyhlídkách do budoucna (prognózy). Konzultujte vše se svým ošetřujícím lékařem. Velmi obezřetně však přistupujte k informacím, které získáte jinde. Nezapomínejte, že na internetu není vaše diagnóza, vaše tělo, vaše vnímání.

 • Většina nemocných akceptuje rozhodování samotného lékaře. Ze zkušenosti ale víme, že k lepším rozhodnutím lze dojít, když je pacient dobře informován a aktivně se na rozhodování podílí.

 • Vyslechněte si názor i jiného odborníka. S vaším svolením může lékař zapůjčit lékařské nálezy jinému odborníkovi, který sdělí svůj pohled.

 • Máme velmi dobrou zkušenost:

  V Masarykově onkologickém ústavu v Brně můžete požádat o poskytnutí druhého názoru na váš zdravotní stav, vaši léčbu.

  Pokud má vaše onemocnění špatnou prognózu, nebo vám bylo řečeno, že trpíte vzácným typem onkologického onemocnění, můžete navštívit vynikající pracoviště pro zjištění druhého názoru. Více informací najdete zde.

 • Nedovolte svým pečovatelům, aby promítali své cíle, očekávání a hodnoty do vás. Řiďte se vlastními přáními a předsevzetími.

 • Je potřeba si uvědomit, že moderní diagnostika a léčení nádorových onemocnění moderními přístroji, vyšetřovacími metodami a léky jsou velmi nákladné. Pro účinnost léčby je třeba přesně dodržovat veškerá doporučení vašeho lékaře, na kterých jste se předem dohodli a na které dobrovolně přistupujete. Nezapomínejte však na vlastní hodnoty.

 • Léčba a její způsob podléhá vašemu odsouhlasení, pro úspěšný průběh je navíc nutné vaše přesvědčení, proto se ozvěte, pokud vám nebude vyhovovat

 • V současnosti je možné tlumit jakoukoliv bolest. I dlouhodobě. Existuje řada odborníků na léčbu bolesti, kteří by se o vás dokázali postarat.

 • Stejně jako se staráte o své tělo, starejte se o svou duši. Poté, co jste porozuměli své nemoci, našli nejlepšího dostupného lékaře a dostáváte nejlepší možnou léčbu, je potřeba se ještě vypořádat s náročnými mentálními stránkami onemocnění. Moderní účinná protinádorová léčba může být dočasně spojena s nepříjemnými potížemi.

 • Váš postoj a víra v uzdravení jsou nejmocnějšími nástroji v boji proti rakovině.

Je v pořádku pokládat si otázky typu:

 • Jak zvládnu náročnou léčbu?

 • Mám sdílet své obavy a pocity se svými milovanými a dětmi nebo je mám před nimi raději potlačit?

 • I když bude mít má nemoc dobrou prognózu, jak budu schopen/schopna žít od kontroly ke kontrole?

 • Co když se nemoc vrátí?

 • Co mám dělat, abych posílil/a své tělo a duši pro boj s rakovinou?

Nejste na to sami!

Využijte kontaktů a informací na našich stránkách a spojte se s odborníky nejen na samotnou léčbu, ale hlavně na zkvalitnění jejího průběhu. Sdělte svoji diagnózu a její možné vyhlídky svým blízkým a přátelům a dovolte si opřít se o ně.

Sdílejte své pocity a zkušenosti s dalšími pacienty v pacientských skupinách na sociálních sítích nebo si popovídejte s odborníky na mentální zdraví. A vždy jsme tu pro vás i my, na telefonu, nebo osobně pro konzultaci a sdílení všeho, co vás zajímá, co potřebujete řešit, nebo jen pro blízkost dalšího člověka.

Masarykův onkologický ústav

Výborným zdrojem dalších informací jsou stránky Masarykova onkologického ústavu v Brně. Můžete tam najít například přehled klinických studií, jakého výzkumu se týkají, nebo možnosti a podmínky přihlášení.

Velmi důležitá je možnost využití druhého názoru. Po registraci na webu www.mou.cz můžete požádat o konzultaci se specialistou, který posoudí navrhovanou léčbu. Není to nedůvěra vašemu lékaři. Je to využití možnosti dalšího odborníka v dané oblasti. Tato služba je zpoplatněna.

Jaká má pacient práva?

Přinášíme soupis práv, který je zpracovaný na webu Národního zdravotnického informačního portálu za podpory Ministerstva zdravotnictví.

Mezi práva pacienta patří například:

 • právo na volbu poskytovatele zdravotních služeb,

 • právo na informace o vašem zdravotním stavu,

 • právo zakázat poskytování informací o vašem zdravotním stavu,

 • právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb,

 • právo na odmítnutí léčby,

 • právo na odmítnutí dříve vysloveného přání,

 • právo na výběr zdravotní pojišťovny,

 • právo na změnu lékaře,

 • právo na poskytnutí zdravotní služby bez úhrady,

 • právo na podání stížnosti,

 • právo na druhý názor,

 • a další.

Většina práv vychází ze zákona o zdravotních službách, případně ze zákona o veřejném zdravotním pojištění. Využijte svých práv a myslete na ně.

Pokud byste potřebovali jakoukoliv podporu, obraťte se na nás.

Máte zájem nebo potřebujete
naše osobní poradenství?

Zanechte nám svůj dotaz nebo prosbu o kontakt a my Vám nejpozději následující pracovní den odpovíme. Naše služby poskytujeme zdarma.