Jak pečovat o svou mysl v období léčby?

Každý člověk je jedinečný. Ať už se jedná o povahu, vzhled nebo třeba přístup k životu. S tím úzce souvisí zvládání stresových a náročných situací. Jak se s nimi vypořádat?

Pomáháme ostatním k úsměvu

Každý jsme jiný

Stresová situace znamená pro každého něco jiného. Pro někoho to může být vážné onemocnění, ztráta zaměstnání, nebo třeba rozchod s partnerem. S osobním nastavením se liší i způsob, jak na tyto situace reagujeme. Někdo potřebuje být sám, pro někoho je důležité své pocity sdílet. Dělejte to, v čem se cítíte příjemně. A dovolte si to.

Udržte si pozitivní přístup

Nemoc jako taková je velkou změnou pro pacienta a jeho okolí. Změna ale nemusí být vnímána jen negativně.

Přemýšlejte o svém dosavadním životě, o svých hodnotách a vztazích s blízkými. Nemoc není jednoduchá, ale její průběh je zvládnutelný. Zkuste si udržet zdravý odstup a nadhled. Vaši blízcí a lékaři vám s tím pomohou. Pokud byste raději vaši situaci řešili s někým dalším, kontaktujte nás. Jsme tady pro vás.

Zastavte se a všímejte si

Zkuste se na chvíli zastavit a všímat si svých pocitů. Přítomný okamžik je stav, kdy si plně uvědomujete, že jste “teď a tady” – nevyčítáte si minulost, netrápíte se budoucností. Díky mindfulness (všímavosti) je možné lépe zvládat stres a jeho následky jako deprese nebo vyhoření.

Důvěřujte životu

Říká se, že vše, co se kolem nás děje, má svůj důvod. A i když to tak v danou chvíli nemusí vypadat, důvěřujte tomu.

Vděčnost za vše dobré, co nás na naší cestě potká, je důležitou součástí a podporou. Jednou, až se ohlédnete zpět, budete překvapeni množstvím překážek, které jste zvládli. Věnujte se sami sobě a svým blízkým. Laskavost, tolerance, vděčnost, láska a odpuštění jsou důležité aspekty, díky kterým společně s vámi roste i naděje.

Pokud pochopíme širší souvislosti toho, co se kolem nás děje, snadněji přijmeme to, co se odehrává právě teď.

Opřete se o své blízké

V momentech, kdy si sami nevíte rady, tápete, nebo vás přepadne strach a beznaděj, hodně pomáhá přítomnost někoho blízkého. Máte se o koho opřít. Ať už fyzicky nebo psychicky.

Sdílení pocitů s vašimi blízkými vám může pomoci v utřídění vlastních myšlenek. Pokud se raději chcete svěřit někomu dalšímu, jsme tady pro vás. Budeme si povídat, ale můžeme i společně mlčet.

Štěstí a samota – jde to ruku v ruce?

Samota, ne však osamělost, může být i pozitivní. Člověk může být sám a cítit se spokojeně. Už Seneca, římský filozof, říkal: „Šťastný není ten, kdo připadá šťastný ostatním, ale ten, kdo tak připadá sám sobě.“ Štěstí má individuální podstatu.

Člověk je společenský tvor. Zajímejte se tedy o druhé, mluvte o svých pocitech a všímejte si každodenních maličkostí. Sdílené radosti i smutky vás posouvají a posilují.

Máte zájem nebo potřebujete
naše osobní poradenství?

Zanechte nám svůj dotaz nebo prosbu o kontakt a my Vám nejpozději následující pracovní den odpovíme. Naše služby poskytujeme zdarma.